‘In het werk van Agmon van der Veen onderkent men een typisch naoorlogse vrijheidsdrang in expressieve vormentaal met een uitgesproken zeggingskracht. In zijn thematiek zijn twee onderwerpen prominent aanwezig: portretten en zogenoemde ‘witte landschappen’. De portretten verbeelden vaak de immense dramatiek, die mensen met zich mee kunnen dragen. Van een totaal andere wereld lijken de witte woestijnlandschappen, waarin het wit zorgt voor een gedempte stilte, waarmee een verlangen naar die schoonheid zowel wordt toegedekt als geopenbaard. Met Agmon van der Veen heeft Almere een kunstenaar van internationale allure, die zich nog steeds internationaal manifesteert.’

Drs. Christine van Stralen

Bekijk de complete biografie hier.

Biografie Mirjam van der Veen-Tsoukernik

Mirjam Tsoukernik is geboren in Moskou,waar zij haar muzikale opleiding kreeg. Die vervolgde zij aan het conservatorium van Charkov (Oekraïne). Daar behaalde zij haar diplomaʼs muziekdocent en uitvoerend musicus. Als soliste trad zij op in verschillende zalen in Moskou en omgeving, onder meer in een van de zalen van het Kremlin. Na haar studie besloot zij zich internationaal te oriënteren.

Sinds 1990 woont en werkt Mirjam in Nederland en is zij actief op vele terreinen. Zij geeft les, treedt op als soliste en begeleidster, werkte als repetitor van de Operette en Musical Vereniging Almere en ze was verbonden aan theatergezelschap Myfair. Tevens was Mirjam vaste pianiste van het ProMusica koor te Bussum en Algemene Zangkoor Maartensdijk (AZM). Mirjam is 21 jaar docent piano bij Muziekschool Amsterdam.

15 jaar geleden gaf Mirjam Tsoukernik haar eerste koffieconcert in theater De Roestbak.

Mirjam Tsoukernik promo